Medical Equipment 

Medical Equipment 

Zdravotnická technika

Zdravotnická technika

Medical Equipment 

Medical Equipment 

Zdravotnická technika

Zdravotnická technika

Velké zobrazovací přístroje

Velké zobrazovací přístroje

RTG Zobrazovací přístroje

C-ramena mobilní základní

C-ramena mobilní vyšší kategorie

Skiagrafické stabilní

Skiaskopicko-skiagrafický komplet

Angiografické zařízení neurovaskulární

Angiografické zařízení kardio

Mamograf

CT počítačový tomograf spirální, základní, do 16 řezů/otáčku

CT počítačový tomograf spirální, střední třída, 16 až 64 řezů/otáčku

CT počítačový tomograf spirální, vyšší třída, >64 řezů/ot., s více zářiči

Magneticko-rezonanční zobrazovací

MRI skener do 0,5 T – otevřený systém, permanentní magnet

MRI skener do 1,5 T – supravodivý, 0,5 – 1,5 T, celotělový

MRI skener nad 1,5 T – supravodivý, celotělový

Nukleární medicina

Scintilační gama kamera planární

Scintilační kamera SPECT

PET – positronová emisní tomografie

PET/CT – kombinace PET s CT

SPECT/CT – kombinace SPECT a CT 

RTG Zobrazovací přístroje

C-ramena mobilní základní

C-ramena mobilní vyšší kategorie

Skiagrafické stabilní

Skiaskopicko-skiagrafický komplet

Angiografické zařízení neurovaskulární

Angiografické zařízení kardio

Mamograf

CT počítačový tomograf spirální, základní, do 16 řezů/otáčku

CT počítačový tomograf spirální, střední třída, 16 až 64 řezů/otáčku

CT počítačový tomograf spirální, vyšší třída, >64 řezů/ot., s více zářiči

Magneticko-rezonanční zobrazovací

MRI skener do 0,5 T – otevřený systém, permanentní magnet

MRI skener do 1,5 T – supravodivý, 0,5 – 1,5 T, celotělový

MRI skener nad 1,5 T – supravodivý, celotělový

Nukleární medicina

Scintilační gama kamera planární

Scintilační kamera SPECT

PET – positronová emisní tomografie

PET/CT – kombinace PET s CT

SPECT/CT – kombinace SPECT a CT 

Tento seznam obsahuje jen často používané nákladnější přístroje (cena ≥ 2 mil.Kč) potřebné pro poskytování běžné zdravotní péče zavedenými metodami. Není zahrnuto vybavení pro vědecké a výzkumné účely ani přístroje ojedinělé a specifické.

Tento seznam obsahuje jen často používané nákladnější přístroje (cena ≥ 2 mil.Kč) potřebné pro poskytování běžné zdravotní péče zavedenými metodami. Není zahrnuto vybavení pro vědecké a výzkumné účely ani přístroje ojedinělé a specifické.

 

C-ramena mobilní základní

Technická charakteristika:

Snadno přemistitelný skiaskopický přístroj obvykle i s možností skiagrafie, výkon generátoru do 3 kW, rentgenka s pevnou anodou, obrazový zesilovač 6“- 9“, TV řetězec – kamera s 1-2 monitory, paměť posledního obrazu, paměť pro 5 – 100 obrazů, větší paměť volitelně, komunikace se sítí vyjímečně a volitelně. Může také mít režimy pro snížení dávky (pulsní fluoroskopie). Pohyby ramene manuální. Krátkodobé použití je možné i v prostředí, které není vybavené radiačním stíněním.

Oblast použití:

Pro výkony na operačních sálech, trauma jednotkách,  pro výkony ortopedické, traumatologické a pro všeobecnou chirurgii na úvodní úrovni („chirugické“ C-rameno). Vhodné pro jednotky intenzivné péče a pro intervenční výkony.

Rovněž postačí pro:

kontrolu zavedení zářičů při brachyterapii,

zavedení kardiostimulačních elekrod pro dočasnou i trvalou kardiostimulaci (pokud

umožňují delší skiaskopický režim v řádu desítek minut)
pomocné zařízení při intervenčních výkonech prováděných na CT

Meze použitelnosti:

Nestačí pro kardiovaskulární diagnostiku a chirurgii. Malý výkon nestačí pro zobrazení hlouběji             uložených cév. Generátor a rentgenka nemohou produkovat serie impulsů potřebných pro     koronarografie. Na mezi je použití pro gastroenterologické výkony.

C-ramena mobilní základní

Technická charakteristika:

Snadno přemistitelný skiaskopický přístroj obvykle i s možností skiagrafie, výkon generátoru do 3 kW, rentgenka s pevnou anodou, obrazový zesilovač 6“- 9“, TV řetězec – kamera s 1-2 monitory, paměť posledního obrazu, paměť pro 5 – 100 obrazů, větší paměť volitelně, komunikace se sítí vyjímečně a volitelně. Může také mít režimy pro snížení dávky (pulsní fluoroskopie). Pohyby ramene manuální. Krátkodobé použití je možné i v prostředí, které není vybavené radiačním stíněním.

Oblast použití:

Pro výkony na operačních sálech, trauma jednotkách,  pro výkony ortopedické, traumatologické a pro všeobecnou chirurgii na úvodní úrovni („chirugické“ C-rameno). Vhodné pro jednotky intenzivné péče a pro intervenční výkony.

Rovněž postačí pro:

kontrolu zavedení zářičů při brachyterapii,

zavedení kardiostimulačních elekrod pro dočasnou i trvalou kardiostimulaci (pokud

umožňují delší skiaskopický režim v řádu desítek minut)
pomocné zařízení při intervenčních výkonech prováděných na CT

Meze použitelnosti:

Nestačí pro kardiovaskulární diagnostiku a chirurgii. Malý výkon nestačí pro zobrazení hlouběji             uložených cév. Generátor a rentgenka nemohou produkovat serie impulsů potřebných pro     koronarografie. Na mezi je použití pro gastroenterologické výkony.

C-ramena mobilní vyšší kategorie

Technická charakteristika:

Větší, ale stále přemistitelný skiaskopicko/skiagrafický přístroj. Výkon generátoru až několik desítek kW, rentgenka s pevnou anodou, ale s vyšší tepelnou kapacitou a odvodem tepla nebo s rotační anodou, generátor schopný produkovat rychlé výkonové impulsy pro cine zobrazení (až 15-25 pulsů/sec.), obrazový zesilovač 9“-12“ obvykle přepinatelný nebo plochý panelový detektor panel,  zobrazení na 2 monitorech, 

Použití v nestíněném prostředí (bez barytové omítky, olověných dveří) je na mezi a závisí na výkonu. Do 15 kW bývá tolerováno. Existují i omezeně mobilní přístroje s vyšším výkonem (65-80 kW) s pevným generátorem a C-ramenem na volném kabelu, pro které je stínění již nutné.

Oblast použití:

Kardiochirurgie, cévní chirurgie, gastroenterologie, ortopedie, traumatologie, urologie. Vhodné pro universální angiografie, angiokardiografické, endovaskulární a neurovaskulární intervence (intervenční kardiologie - angioplastiky). Zavádění elektrod pro kardiostimulaci a dalších implantátů (stentgrafty). Některé přístroje mohou spolupracovat s navigačními chirurgickými systémy. Uplatňují se na operačních sálech, emergentních jednotkách, jednotkách intenzivní péče, arytmologických a katetrizačních jednotkách.

Meze použitelnosti:

Moderní velká C-ramena se blíží svými parametry stabilním angiografický zařízením. Lze je používat i pro diagnostické koronarografie, ale nemusí stačit pro celodenní intenzivní provoz. Vzhledem k mobilitě se uplatňují na víceúčelových operační sálech a pro invazivní kardiologii. 

C-ramena mobilní vyšší kategorie

Technická charakteristika:

Větší, ale stále přemistitelný skiaskopicko/skiagrafický přístroj. Výkon generátoru až několik desítek kW, rentgenka s pevnou anodou, ale s vyšší tepelnou kapacitou a odvodem tepla nebo s rotační anodou, generátor schopný produkovat rychlé výkonové impulsy pro cine zobrazení (až 15-25 pulsů/sec.), obrazový zesilovač 9“-12“ obvykle přepinatelný nebo plochý panelový detektor panel,  zobrazení na 2 monitorech, 

Použití v nestíněném prostředí (bez barytové omítky, olověných dveří) je na mezi a závisí na výkonu. Do 15 kW bývá tolerováno. Existují i omezeně mobilní přístroje s vyšším výkonem (65-80 kW) s pevným generátorem a C-ramenem na volném kabelu, pro které je stínění již nutné.

Oblast použití:

Kardiochirurgie, cévní chirurgie, gastroenterologie, ortopedie, traumatologie, urologie. Vhodné pro universální angiografie, angiokardiografické, endovaskulární a neurovaskulární intervence (intervenční kardiologie - angioplastiky). Zavádění elektrod pro kardiostimulaci a dalších implantátů (stentgrafty). Některé přístroje mohou spolupracovat s navigačními chirurgickými systémy. Uplatňují se na operačních sálech, emergentních jednotkách, jednotkách intenzivní péče, arytmologických a katetrizačních jednotkách.

Meze použitelnosti:

Moderní velká C-ramena se blíží svými parametry stabilním angiografický zařízením. Lze je používat i pro diagnostické koronarografie, ale nemusí stačit pro celodenní intenzivní provoz. Vzhledem k mobilitě se uplatňují na víceúčelových operační sálech a pro invazivní kardiologii. 

Skiagrafická stabilní zařízení

Technická charakteristika:

Zařízení pro snímkování ležících nebo stojících pacientů - se stolem nebo s vertigrafem. Rentgenka může být přemistitelná pro obě konfigurace nebo systém může mít dvě pevně instalované rentgenky a dva generátory.

Pouze malá pracoviště s nízkým počtem vyšetření dnes uvažují o pořízení konvenčního filmového zařízení. Nemocnice a větší ambulantních zařízení budují nová zařízení digitální (CR nebo DR) anebo digitalizují svá původní zařízení.

Oblast použití:

Veškerá klasická radiologie. Rentgenologie dutiny hrudní, oblasti břišní a pánevní, neuroradiologie       (mozek, páteř, hlava a krk), muskuloskeletární radiologie.

Skiagrafické pracoviště bývá základní složkou všech léčebných zdravotnických zařízení, která provádí    diagnostiku. DR umožňuje nejvyšší prostupnost pacientů.

Meze použitelnosti:

Základní skiagrafické zařízení umožňuje pouze jednotlivé snímky.

Poznámka:

V seznamu přístrojů nejsou uvedeny mobilní skiagrafické přístroje, které lze pořídit za ceny okolo 0,5 mil.Kč. Při přechodu zdravotnického zařízení na digitální systém stačí pořídit CR kazety také pro      mobilní přístroje a využívat stejné čtecí zařízení.

           

Skiagrafická stabilní zařízení

Technická charakteristika:

Zařízení pro snímkování ležících nebo stojících pacientů - se stolem nebo s vertigrafem. Rentgenka může být přemistitelná pro obě konfigurace nebo systém může mít dvě pevně instalované rentgenky a dva generátory.

Pouze malá pracoviště s nízkým počtem vyšetření dnes uvažují o pořízení konvenčního filmového zařízení. Nemocnice a větší ambulantních zařízení budují nová zařízení digitální (CR nebo DR) anebo digitalizují svá původní zařízení.

Oblast použití:

Veškerá klasická radiologie. Rentgenologie dutiny hrudní, oblasti břišní a pánevní, neuroradiologie       (mozek, páteř, hlava a krk), muskuloskeletární radiologie.

Skiagrafické pracoviště bývá základní složkou všech léčebných zdravotnických zařízení, která provádí    diagnostiku. DR umožňuje nejvyšší prostupnost pacientů.

Meze použitelnosti:

Základní skiagrafické zařízení umožňuje pouze jednotlivé snímky.

Poznámka:

V seznamu přístrojů nejsou uvedeny mobilní skiagrafické přístroje, které lze pořídit za ceny okolo 0,5 mil.Kč. Při přechodu zdravotnického zařízení na digitální systém stačí pořídit CR kazety také pro      mobilní přístroje a využívat stejné čtecí zařízení.

           

 

        Skiaskopicko-skiagrafický komplet

Technická charakteristika:

Rentgenová část zařízení je podobná jako u zařízení výše popsaného, navíc je zobrazovací část s obrazovým zesilovačem a kamerou nebo s plochým detektorem a zobrazovacím monitorem. Moderní DR systémy poskytují obraz přímo (nepotřebují obrazový zesilovač a kameru). Systém může být uspořádán také jako sklopná stěna s plynulým nastavením pozice pacienta od ležícího do stojícího, což je potřebé pro gastrointestinální vyšetření.

Oblast použití:

Stejná jako pro výše uvedené zařízení skiagrafické a navíc pro intervenční výkony, které vyžadují vizualizaci při provádění. Zejména výkony gastroenterologické, ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie), fundoplikace apod. Rovněž bronchoskopie a urologické intervenční výkony. Základní vaskulární výkony jsou možné v omezené míře, pokud není k dispozici lepší zařízení.

Meze použitelnosti:

Zařízení obvykle nejsou vybavená pro sledování rychle se pohybujících struktur. Nejsou vhodná pro výkony kardiologické.

        Skiaskopicko-skiagrafický komplet

Technická charakteristika:

Rentgenová část zařízení je podobná jako u zařízení výše popsaného, navíc je zobrazovací část s obrazovým zesilovačem a kamerou nebo s plochým detektorem a zobrazovacím monitorem. Moderní DR systémy poskytují obraz přímo (nepotřebují obrazový zesilovač a kameru). Systém může být uspořádán také jako sklopná stěna s plynulým nastavením pozice pacienta od ležícího do stojícího, což je potřebé pro gastrointestinální vyšetření.

Oblast použití:

Stejná jako pro výše uvedené zařízení skiagrafické a navíc pro intervenční výkony, které vyžadují vizualizaci při provádění. Zejména výkony gastroenterologické, ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie), fundoplikace apod. Rovněž bronchoskopie a urologické intervenční výkony. Základní vaskulární výkony jsou možné v omezené míře, pokud není k dispozici lepší zařízení.

Meze použitelnosti:

Zařízení obvykle nejsou vybavená pro sledování rychle se pohybujících struktur. Nejsou vhodná pro výkony kardiologické.

Angiografické zařízení kardio

Technická charakteristika:

Velké stabilní zařízení, s výkonem generátoru 80-100 kW, rentgenka s rotační anodou a dostatečnou tepelnou kapcitou pro nepřerušovaný provoz. Motorický pohyb ramene s rentgenkou a obrazovým detektorem ve všech 3 osách. Ve většině parametrů rentgenové části je zařízení podobné neurovaskuárnímu systému. Kardio angio mívá ale menší obrazový zesilovač nebo plochý detektor, obvykle do 20-22 cm. 

Oblast použití:

Celý rozsah diagnosticých a intervenčních kardiovaskulárních angiografií, včetně koronarografií pro předoperační diagnostiku pro kardiochirurgické výkony. Rovněž všechny výkony intervenční (invazivní) kardiologie.

Meze použitelnosti:

Pro diagnostiku u novorozenců a malých dětí je nutné provádět vyšetření s minimálními dávkami kontrastní látky, která ireversibilně poškozuje u dětí ledviny. Proto je potřeba dvouprojekční zařízení, které snímkuje současně ve dvou rovinách při jednom nástřiku kontrastní látky.

Poznámka:

U moderních zařízení s plochými detektory s vysokou rozlišovací schopností přestává být výrazný rozdíl mezi zařízeními pro neurovaskulární a kardio angiografie. Detektor 20 cm je považován za vhodný pro srdeční a periferní zobrazení, 30 cm detektor je kompromisem pro kardiovaskulární, periferní a neurologické  procedury, největší 40 cm detektor je vhodný pro vaskulární a intervenční zobrazování.

Angiografické zařízení kardio

Technická charakteristika:

Velké stabilní zařízení, s výkonem generátoru 80-100 kW, rentgenka s rotační anodou a dostatečnou tepelnou kapcitou pro nepřerušovaný provoz. Motorický pohyb ramene s rentgenkou a obrazovým detektorem ve všech 3 osách. Ve většině parametrů rentgenové části je zařízení podobné neurovaskuárnímu systému. Kardio angio mívá ale menší obrazový zesilovač nebo plochý detektor, obvykle do 20-22 cm. 

Oblast použití:

Celý rozsah diagnosticých a intervenčních kardiovaskulárních angiografií, včetně koronarografií pro předoperační diagnostiku pro kardiochirurgické výkony. Rovněž všechny výkony intervenční (invazivní) kardiologie.

Meze použitelnosti:

Pro diagnostiku u novorozenců a malých dětí je nutné provádět vyšetření s minimálními dávkami kontrastní látky, která ireversibilně poškozuje u dětí ledviny. Proto je potřeba dvouprojekční zařízení, které snímkuje současně ve dvou rovinách při jednom nástřiku kontrastní látky.

Poznámka:

U moderních zařízení s plochými detektory s vysokou rozlišovací schopností přestává být výrazný rozdíl mezi zařízeními pro neurovaskulární a kardio angiografie. Detektor 20 cm je považován za vhodný pro srdeční a periferní zobrazení, 30 cm detektor je kompromisem pro kardiovaskulární, periferní a neurologické  procedury, největší 40 cm detektor je vhodný pro vaskulární a intervenční zobrazování.

CT počítačový tomograf spirální,
střední třída, 16 až 64 řezů/otáčku

Technická charakteristika:

Vyšší počet řad detektorů a vyšší rychlost otáčení (pod 1 sec., až 0,33 sec), rychlejší rekonstrukce => kvalitní a detailní snímky za kratší dobu. Submilimetrové řezy. Větší rozsah aplikačního software.

Oblast použití:

CT skener této kategorie je optimální a postačující pro většinu nemocnic, až do úrovně universitních a největších.

Kardio: neinvazivní koronární analyza, měření stenoz, onkologie: přesné skenování pro staging tumorů a sledování, neurologie: komplexní neurologická vyšetření, poranění a ikty, rychlé vyhodnocení iktu, vaskulární: vaskulární studie velkého rozsahu. Kombinovaná vyšetření hrudníku a břicha, detekce akutních a chronických změn plicního parenchymu, detekce nemocí vzduchové cesty, CT angiografie pro detekci pulmonární embolie a disekce aorty. Vyšetření břicha pro zjištění rakoviny, ledvinových kamenů, apendicitidy, pankreatitidy, divertikulitidy, abdominálního aortálního aneurysma, střevní obstrukce. CT je také prvořadým nástrojem pro detekci poškození pevných orgánů po nehodách.

Meze použitelnosti:

Obecně platí, že CT je vhodné pro „tvrdé“ tkáně a MR pro tkáně „měkké“.

CT této kategorie může mít omezení při vyšetřování srdce, zvláště u pacientů s arytmiemi.

CT počítačový tomograf spirální,
střední třída, 16 až 64 řezů/otáčku

Technická charakteristika:

Vyšší počet řad detektorů a vyšší rychlost otáčení (pod 1 sec., až 0,33 sec), rychlejší rekonstrukce => kvalitní a detailní snímky za kratší dobu. Submilimetrové řezy. Větší rozsah aplikačního software.

Oblast použití:

CT skener této kategorie je optimální a postačující pro většinu nemocnic, až do úrovně universitních a největších.

Kardio: neinvazivní koronární analyza, měření stenoz, onkologie: přesné skenování pro staging tumorů a sledování, neurologie: komplexní neurologická vyšetření, poranění a ikty, rychlé vyhodnocení iktu, vaskulární: vaskulární studie velkého rozsahu. Kombinovaná vyšetření hrudníku a břicha, detekce akutních a chronických změn plicního parenchymu, detekce nemocí vzduchové cesty, CT angiografie pro detekci pulmonární embolie a disekce aorty. Vyšetření břicha pro zjištění rakoviny, ledvinových kamenů, apendicitidy, pankreatitidy, divertikulitidy, abdominálního aortálního aneurysma, střevní obstrukce. CT je také prvořadým nástrojem pro detekci poškození pevných orgánů po nehodách.

Meze použitelnosti:

Obecně platí, že CT je vhodné pro „tvrdé“ tkáně a MR pro tkáně „měkké“.

CT této kategorie může mít omezení při vyšetřování srdce, zvláště u pacientů s arytmiemi.

 

        MRI skener 0,5 T - 1,5 T

Technická charakteristika:

Kryogenní supravodivé magnety. Síla pole 1,5 T je dobrý kompromis cena/výkon pro všeobecné medicinské použití, síla pole 1,0 Tesla již prakticky vymizela z programu výrobců (oproti 1,5 T horší poměr výkon/cena)

Oblast použití:

MRI skener 1,5T je optimální a postačující pro většinu středních a velkých nemocnic, včetně universitních.

Veškeré MRI vyšetření, včetně MR angiografií, vyšetření srdce s kvantifikací toku, funkční studie mozku, perfuzní a difuzní sekvence (potřeba u akutníchn iktů), i spektroskopie (jen od 1 T).

Meze použitelnosti:

Limitace některých vyšetření je dána vybavením přístroje. Rychlejší a silnější gradienty (amplituda a strmost) jsou potřeba pro kvalitní vyšetření břicha, funkční studie mozku, MR angiografie a zejména kardio vyšetření.

Dobře vybavený 1,5 T stroj může poskytovat lepší možnosti než základní stroj 3 T.

        MRI skener 0,5 T - 1,5 T

Technická charakteristika:

Kryogenní supravodivé magnety. Síla pole 1,5 T je dobrý kompromis cena/výkon pro všeobecné medicinské použití, síla pole 1,0 Tesla již prakticky vymizela z programu výrobců (oproti 1,5 T horší poměr výkon/cena)

Oblast použití:

MRI skener 1,5T je optimální a postačující pro většinu středních a velkých nemocnic, včetně universitních.

Veškeré MRI vyšetření, včetně MR angiografií, vyšetření srdce s kvantifikací toku, funkční studie mozku, perfuzní a difuzní sekvence (potřeba u akutníchn iktů), i spektroskopie (jen od 1 T).

Meze použitelnosti:

Limitace některých vyšetření je dána vybavením přístroje. Rychlejší a silnější gradienty (amplituda a strmost) jsou potřeba pro kvalitní vyšetření břicha, funkční studie mozku, MR angiografie a zejména kardio vyšetření.

Dobře vybavený 1,5 T stroj může poskytovat lepší možnosti než základní stroj 3 T.

PET – pozitronová emisní tomografie

Technická charakteristika:

Specializovaná scintilační kamera s anulárním detektorem optimalizovaná pro koincidenční snímání anihilačního záření pozitronových zářičů s možností transmisní korekce absorpce a rozptylu. Součástí sestavy je vyšetřovací stůl, ovládací a vyhodnocovací jednotka.

Oblast použití:

Zobrazení nádorů a zánětů, neurologie a kardiologie.

Meze použitelnosti:

Nelze použít pro jiné, než pozitronové zářiče.

Používaná radiofarmaka mají velmi krátké poločasy rozpadu, jejich použitelnost je časově omezena, a jsou proto velmi nákladná. Větší centra s více PET skenery umožňují jejich efektivnější využití.

PET – pozitronová emisní tomografie

Technická charakteristika:

Specializovaná scintilační kamera s anulárním detektorem optimalizovaná pro koincidenční snímání anihilačního záření pozitronových zářičů s možností transmisní korekce absorpce a rozptylu. Součástí sestavy je vyšetřovací stůl, ovládací a vyhodnocovací jednotka.

Oblast použití:

Zobrazení nádorů a zánětů, neurologie a kardiologie.

Meze použitelnosti:

Nelze použít pro jiné, než pozitronové zářiče.

Používaná radiofarmaka mají velmi krátké poločasy rozpadu, jejich použitelnost je časově omezena, a jsou proto velmi nákladná. Větší centra s více PET skenery umožňují jejich efektivnější využití.

SPECT/CT – kombinace SPECT s CT

Technická charakteristika:

Scintilační kamera typicky se dvěma detektory s možností snímání v režimu jednofotonové emisní tomografie (SPECT). Součástí sestavy je CT, vyšetřovací stůl a ovládací a vyhodnocovací jednotka. Scintilační kamera získává informaci o funkčních změnách ve vyšetřované oblasti, CT obstarává informaci o anatomických poměrech. Charakteristika CT závisí na plánovaném způsobu využití na pracovišti - od jednoúčelového CT pouze pro potřeby korekce absorpce až po mnohořadé spirální systémy schopné v indikovaných případech naráz provádět plnohodnotná CT i SPECT vyšetření či v případě potřeby fungovat jako záložní CT nemocnice.

Oblast použití:
Široké spektrum tomografických scintigrafických vyšetření v onkologii, neurologii, kardiologii, ortopedii, při zobrazení zánětů apod. Jedná se o univerzální vybavení pracoviště.

Meze použitelnosti:
Není vhodná pro koincidenční snímání pozitronových zářičů - a to ani s příslušným technickým rozšířením.

SPECT/CT – kombinace SPECT s CT

Technická charakteristika:

Scintilační kamera typicky se dvěma detektory s možností snímání v režimu jednofotonové emisní tomografie (SPECT). Součástí sestavy je CT, vyšetřovací stůl a ovládací a vyhodnocovací jednotka. Scintilační kamera získává informaci o funkčních změnách ve vyšetřované oblasti, CT obstarává informaci o anatomických poměrech. Charakteristika CT závisí na plánovaném způsobu využití na pracovišti - od jednoúčelového CT pouze pro potřeby korekce absorpce až po mnohořadé spirální systémy schopné v indikovaných případech naráz provádět plnohodnotná CT i SPECT vyšetření či v případě potřeby fungovat jako záložní CT nemocnice.

Oblast použití:
Široké spektrum tomografických scintigrafických vyšetření v onkologii, neurologii, kardiologii, ortopedii, při zobrazení zánětů apod. Jedná se o univerzální vybavení pracoviště.

Meze použitelnosti:
Není vhodná pro koincidenční snímání pozitronových zářičů - a to ani s příslušným technickým rozšířením.

Chcete se na cokoliv zeptat?

Chcete se na cokoliv zeptat?

Ceníme si připomínek k našim výrobkům a poskytovaným službám, zrovna tak k jejich cenám a kvalitě naší práce. Jsou to pro nás informace strategického významu a proto uvítáme jakékoliv připomínky, které se budeme snažit v budoucnu zohlednit.

Ceníme si připomínek k našim výrobkům a poskytovaným službám, zrovna tak k jejich cenám a kvalitě naší práce. Jsou to pro nás informace strategického významu a proto uvítáme jakékoliv připomínky, které se budeme snažit v budoucnu zohlednit.

Our specialists will contact you
Kontaktujte nás

Vaše volba ohledně cookies na této stránce Cookies nám umožňují efektivně spravovat naše stránky a poskytovat lepší služby

Vaše volba ohledně cookies na této stránce Cookies nám umožňují efektivně spravovat naše stránky a poskytovat lepší služby

Medical Equipment 

Medical Equipment 

Zdravotnická technika

Zdravotnická technika

Vga Czech Group s.r.o.
Identifikační číslo: 07495650
158 00 Praha 5, Harmonická, 1384/13,
Stodůlky


Tell: +420 735 519 201  
service@vga-medical-cz.info
konzultace@vga-medical-cz.info

Copyright © 2018 Vga Czech Group  
All Rights Reserved.

Vga Czech Group s.r.o.
Identifikační číslo: 07495650
158 00 Praha 5, Harmonická, 1384/13,
Stodůlky


Tell: +420 735 519 201  
service@vga-medical-cz.info
konzultace@vga-medical-cz.info

Copyright © 2018 Vga Czech Group  
All Rights Reserved.

Vaše volba ohledně cookies na této stránce Cookies nám umožňují efektivně spravovat naše stránky a poskytovat lepší služby

Vaše volba ohledně cookies na této stránce Cookies nám umožňují efektivně spravovat naše stránky a poskytovat lepší služby

Medical Equipment 

Medical Equipment 

Zdravotnická technika

Zdravotnická technika

Vga Czech Group s.r.o.
Identifikační číslo: 07495650
158 00 Praha 5, Harmonická, 1384/13,
Stodůlky


Tell: +420 735 519 201  
service@vga-medical-cz.info
konzultace@vga-medical-cz.info

Copyright © 2018 Vga Czech Group  
All Rights Reserved.

Vga Czech Group s.r.o.
Identifikační číslo: 07495650
158 00 Praha 5, Harmonická, 1384/13,
Stodůlky


Tell: +420 735 519 201  
service@vga-medical-cz.info
konzultace@vga-medical-cz.info

Copyright © 2018 Vga Czech Group  
All Rights Reserved.